BigTree convenience store

ພະນັກງານ Barista (ຊົງກາເຟ)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານໜອງວຽງຄໍາ (ຕະຫລາດເຂດດົງໂດກ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 weekago

date_range 03/01/2022 to 28/02/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ Barista (ຊົງກາເຟ)

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 18-35 ປີ

- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບມໍ7ຂື້ນໄປ ແລະ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ Microsoft office

- ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນມີປະສົບການສາມາດສະໜັກໄດ້ (ທາງບໍລິສັດມີພະນັກງານສອນວຽກໃຫ້)

- ຂໍຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈພ້ອມເຮັດວຽກແລະມີຄວາມອົດທົນສູງ

- ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ

- ເປັນຄົມມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

- ດຸໝັ່ນ ຊື່ສັດ ອົດທົນ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ປຸງແຕ່ງກາເຟພາຍໃນຮ້ານ

- ດູແລຈັດການພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ສະອາດແລະເປັນລະບຽບ

- ສາມາດເຮັດກາເຟເປັນແລະເຮັດແທນເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້

- ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຮ້ານ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

28/02/2022