BigTree convenience store

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 weekago

date_range 03/01/2022 to 28/02/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25-35 ປີ

- ມີປະສົບການ3ປີຂື້ນໄປ

- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ Word, Excel

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຮ້ານຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຮູບແບບແລະແນວທາງຂອງບໍລິສັດ

- ຕິດຕາມການຂາຍສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານພ້ອມລາຍງານບໍລິສັດ

- ລາຍງານບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງແຕ່ລະວັນ

- ເບິ່ງແຍງຮ້ານແລະອົບໂຮມບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຮ້ານ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ ໃບຜ່ານງານ 

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

28/02/2022