BigTree convenience store

Cashier ປະຈຳສາຂາ ໂພນທັນ 3 ຄົນ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 13/09/2021 to 30/09/2021


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

 

ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ

   -   ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ

   -  ຕ້ອງມີໃບສັກວັກຊີນເຂັມ 1 ຫຼື 2

   - ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Microsoft Office ພື້ນຖານ

   -  ປະສົບການ 1 ປີ ຂື້ນໄປ

  -  ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   -  ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບມີ: 

            - ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

            - ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

            - ໃບຮັບປະກັນ

            - ໃບແຈ້ງໂທດ

            - ໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ

ກົດສະໝັກວຽກລຸ່ມນີ້:

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2021