EasySpeed

ການຕະຫຼາດ

EasySpeed

Find all jobs of EasySpeed

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 13/01/2021 to 31/01/2021


Company Industry

Job Description:

EasySpeed ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ ພັດສະດຸ ແລະ ອາຫານເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກງານຕຳແໜ່ງ: ການຕະຫຼາດ 5 ຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໜ້າທີ່:

   - ເປັນການຕະຫຼາດລົງແນະນໍາຜະລິດຕະພັນຂອງທາງບໍລິສັດໃຫ້ລູກຄ້າ

   - ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

   - ພົວພັນລູກຄ້າ ຊອກຫາລູກຄ້າໃຫ້ມາຮ່ວມກິດຈະການການຂົນສົ່ງນໍາບໍລິສັດເຮົາ

   - ຊອກຫາຮ້ານຄ້າໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກິດຈະກຳ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

- ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ 

- ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານສູງ

- ເຮັດວຽກ: ຈັນ-ເສົາ ເວລາ 8:30-17:30 ພັກວັນອາທິດ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

 - ມີທັກສະທາງດ້ານການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ສາມາດນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ

 - ມີທັກສະດ້ານການວາງແຜນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

 - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຊອກຫາລູກຄ້າ

 - ເງິນເດືອນ: ຂຶ້ນກັບປະສົບການ

ສອບຖາມເບີໂທ ຫຼື ວອດແອັບ: 020 55466376 ຫຼື ກົດສະໝັກຜ່ານລິ້ງດ້ານລຸ່ມເລີຍ

ປິດຮັບ ວັນທີ 30/01/2021

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/01/2021