Anousith Logistics CO.,LTD

Human Resources (HR)

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 16/10/2020 to 31/10/2020


Company Industry

Job Description:

 ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຮັບສະໝັກງານຕຳແໜ່ງ: ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ( Human Resources )

ໜ້າທີ່:

   - ຈັດສັນບຸກຄະລາກອນເຂົ້າເຮັດວຽກ

   - ຕິດຕາມການເຂົ້າ-ອອກ, OT , ແລະ ຄິດໄລ່ເງີນເດືອນຂອງພະນັກງານ.

   - ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ.

   - ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໜ້າວຽກໃຫ້ພະນັກງານ.

   - ຈັດການເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້

   ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ເພດ: ຍີງ

   - ອາຍຸ: 23 ປີຂື້ນໃປ

  - ເຮັດວຽກ: ເວລາ 08:00-17:30 pm ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໃປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການເປັນ HR

   - ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

     ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດກົດສະໝັກຜ່ານລິ້ງເລີຍ ຫຼື Email: hr@cvconnect.la

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການອານຸສິດໂລຈິສຕິກ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/10/2020