ໂຮງຮຽນປະຖົມຮາກແກ້ວ

ພະນັກງານຄູ

ໂຮງຮຽນປະຖົມຮາກແກ້ວ

Find all jobs of ໂຮງຮຽນປະຖົມຮາກແກ້ວ

location_on ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 20/05/2020 to 18/06/2020


Company Industry

Job Description:

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆດັ່ງນີ້ :
1. ວິຊາການຄູລາວ ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.
2. ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
3. ຄູສອນວິຊາ ພູມສາດ, ເຄມີສາດ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມ.
4. ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ (ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ)
ເອກະສານປະກອບມີ
- ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້.
- ໃບປະກາດຊະນີຍະບັດຈົບວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ ).
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ.
- ໃບແຈ້ງໂທດ.
- ໃບກວດສຸຂະພາບ.
ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 18/06/2020
ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ປະກອບແບບຟອມໄດ້ໃນວັນ ແລະ ໂມງລັດຖະການ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ໂຮງຮຽນຮາກແກ້ວ, ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ຮ່ອມ 11 
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
021 - 315772 
020 - 58614518
020 - 55629086
Email: oraxonev@hotmail.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

18/06/2020