ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

[Expired] Software Implementation Officer

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

Find all jobs of ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language Laos, English

timer Posted: 1 monthago

date_range 17/02/2020 to 29/02/2020


Company Industry

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

29/02/2020


Job Status Expired
Job Type Full-Time
Job Functions IT / Programming / Network

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now