ບໍລິສັດແສງໄຊເຊົ່່າສີນເຊື່ອຈໍາກັດ

[Expired] ພະນັກງານບັນຊີ

ບໍລິສັດແສງໄຊເຊົ່່າສີນເຊື່ອຈໍາກັດ

Find all jobs of ບໍລິສັດແສງໄຊເຊົ່່າສີນເຊື່ອຈໍາກັດ

location_on ບ້ານ ໂຮມສຸກ , ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 17/12/2019 to 24/12/2019


Company Industry

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

24/12/2019