ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Operation Staff

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Find all jobs of ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on Donekoy Village, Sisattanak District, Vientiane Capital

language Language

timer Posted: 2 monthago

date_range 20/11/2019 to 29/02/2020


Company Industry

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

Job Description:

Position: Operation Staff    1 position

Responsibilities:

 • Handle shipment delivery, import-export process and documentation works.
 • Coordinate with vendor, shipping agent and forwarding agent for booking schedule.
 • Work closely with customer and transportation company
 • Ensure accountable, timely and cost-effective release of Logistic jobs
 • Provide report related logistic / work issues
 • Great in service mind

Qualification:

 • Bachelor degree in Logistic Management or related field.
 • 1-3 years in Logistics, Import and Export or related field.
 • Ability to communication with the customers and understand their requirement.
 • Knowledge of Freight Forwarding, International trade and Logistics.
 • Good command of English & Chinese, both speaking and writing.
 • Good in computer (Windows, Excel, Email. Power Point)
 • Have certificate from IT will be advantage 
 • Team player

TEL: 030 5347919 Or Send Email: sales@cvconnect.la

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/02/2020