ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Web Backend Developer

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Find all jobs of ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on ASEAN MALL, Ban Hong kae, Vientiane Capital, Lao PDR

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 24/10/2019 to 15/12/2019


Company Industry

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

Job Description:

Position: Web Backend Developer

ໜ້າວຽກ:

 • ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ Web Backend Developer/Programmer ຮ່ວມກັບ Graphic Designer ແລະ CSS ໃນຮູບແບບເປັນທິມ;
 • ຂຽນ code ພ້ອມ ຄຳອະທິບາຍຂອງແຕ່ລະ function/module ເພື່ອງ່າຍໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານແກ້ໄຂໄດ້ພາຍຫລັງ

ເງື່ອນໄຂສຳຄັນ:

 • ລະດັບການສຶກສາ ຫລື ໃບປະກາດ ບໍ່ສຳຄັນ ຂໍແຕ່ມັກຊອກຮູ້ສຶກສາ;
 • ເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້
 • ມີປະສົບການ ທາງດ້ານການພັດທະນາເວັບໄຊ (Backend) 2 ປີ
 • ສາມາດຂຽນເວັບໄຊ໋ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາ php, jQuery, AJAX, JavaScript
 • ສາມາດອອກແບບຖານຂໍ້ມູນໄດ້ MySQL, MS SQL Server ພ້ອມທັງຂຽນ script database ໄດ້
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ CSS
 • ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສື່ສານພາສາໄທໄດ້

ເງື່ອນໄຂສຳຮອງ:

 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການໃຊ້ Angular, Node JS (ຖ້າຂຽນ Node JS ໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສາມາດໄປຝຶກເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບບໍລິສັດ partner ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທໄດ້ ເປັນເວລາ 2 ປີ (ຖ້າໄປບໍ່ໄດ້ກໍ່ອາດຈະມາລົມຕົວຈິງ)
 • ອ່ານພາສາອັງກິດ ພໍເຂົ້າໃຈສຳລັບຂຽນ code ໄດ້

     Tel: 030 5347919           or             Send Your cv at Email:sales@cvconnect.la

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

15/12/2019