ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Country Representative and Market Research Executive

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Find all jobs of ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on Vientiane Capital

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 30/08/2019 to 25/09/2019


Company Industry

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

Job Description:

Country Representative and Market Research Executive
Job Description
1 Supports in formulation of Local Company
2 Assist Management in doing research on local automotive Law and regulations
3 Appointing Legal Consultant
4 Research Import Norms
5 Do lisoning with Fright & Forwarding Agent
6 Analyse vehicle import laws
7 Find out vehicle homologation system
Skills Required
  Must able to read,write and speak both Lao & English
  Preference will be given to someone worked with Automobile industry earlier
  Must have exposure in using computers & Internet
Experience Required : Min 3-4 Years of Professional Exp
Salary : Based on Current salary, benefits include mobile & travel reimbursement

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

25/09/2019