ຮ້ານອາຫານທາດດຳວາຍຮາວສ

ພະນັກງານເເຄັດເຊຍ

ຮ້ານອາຫານທາດດຳວາຍຮາວສ

Find all jobs of ຮ້ານອາຫານທາດດຳວາຍຮາວສ

location_on Ban Thatdum, Chanthabury District, Vientiane Captical

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 11/07/2019 to 25/07/2019


Company Industry

Job Description:

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແຄັດເຊຍ
ຮ້ານອາຫານທາດດຳວາຍຮາວສ 2 ຕຳແໜ່ງ
- ເວລາ 9:00 - 17:00 (1 ຕຳແໜ່ງ)
- ເວລາ 15:00 - 23:00 (1ຕຳແໜ່ງ)
ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.000.000ກີບ
- ໄດ້ພາສາອັງກິດ
- ມີປະສົບການທາງດ້ານແຄັດເຊຍ ແລະ ເກັບບັນຊີລາຍຈ່າຍ-ລາຍຮັບ
- ມີປະສົບການການໃຊ້ລະບົບ POS ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 77663060
ຕິດຕໍ່ໄດ້ສະເພາະໂມງວຽກເທົ່ານັ້ນ (8:00 - 17:00)
ເຮັດວຽກ6ມື້ຕໍ່ອາທິດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

25/07/2019