Aenoteca Fine Wines and Spirits

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍຕະຫຼາດລາວ

Aenoteca Fine Wines and Spirits

Find all jobs of Aenoteca Fine Wines and Spirits

location_on Anou Village Chanthabouly District Vientiane Capital

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 12/06/2019 to 27/06/2019


Company Industry

Job Description:

ເອໂນເຕກາ

AENOTECA

05/008 ຖະໜົນຂຸນບູລົມ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເອໂນເຕກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຖວໜ້າຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍວາຍ ແລະ ອາຫານ ກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາໃນຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍຕະຫຼາດລາວ

LAO SALES MANAGER

ບໍລິຫານການຄ້າທົ່ວນະຄອນຫຼວງ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະຕ້ອງຄຸນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

- ສັນຊາດລາວ ຫຼື ຄົນລາວຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ພັກອາໄສຢູ່ທີ່ວຽງຈັນ

- ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ ກໍ່ໄດ້

- ມີປະສົບການໃນການຂາຍວາຍ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຫຼາຍກວ່າ 4ປີ

- ສັນຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍທັກສະພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ

- ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

- ມີສາຍສຳພັນອັນດີກັບທາງຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

- ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ

- ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເພີ່ມກຳໄລທາງການຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ພວກເຮົາມີຂໍ້ສະເໜີອັນໜ້າດຶງດູດໃຈທາງດ້ານເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

27/06/2019