Lao National Payment Network Co.,

[Expired] ພະນັກງານການເງີນ-ການບັນຊີ

Lao National Payment Network Co.,

Find all jobs of Lao National Payment Network Co.,

location_on ຕຶກສຳນັກງານກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

language Language

timer Posted: 3 monthago

date_range 03/06/2019 to 09/06/2019


Company Industry

ບໍລິສັດ ລາວ ເນເຊິນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (Lao National Payment Network Co., LTD – LAPNet) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ ສະບັບເລກທີ 064/ສພຊ ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2017 ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ ທີ່ຈະເປັນຕົວກາງໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ລະຫວ່ງ ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ໃຫ້ມີການຊຳລະສະສາງໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ໃນເທື່ອລະກ້າວ. 

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກສຳນັກງານກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມໂທ: 030 5529158

ສາມາດສົ່ງເອກະສານມາທີ່ Email: suntiphappmlt@gmail.com, mini_nivasone@yahoo.com, hongkhamlapnet@gmail.com

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

09/06/2019