ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

[Expired] ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປທຸລະກິດແຟນຊາຍ

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

Find all jobs of ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ PetroTrade

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language Laos, English

timer Posted: 2 monthago

date_range 13/05/2019 to 15/05/2019


Company Industry

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

15/05/2019