MISUZU LAO Co., Ltd.
MISUZU LAO Co., Ltd.

[Expired] Chinese speaker

MISUZU LAO Co., Ltd.

Find all jobs of MISUZU LAO Co., Ltd.

location_on Savan-SENO Special Economic C (Savan Park) KM 10, Route No 9 Nongdeun Village Kaysone Phomvihane District Savannakhet

language Language .

timer Posted: 1 yearago

date_range 08/05/2019 to 23/05/2019


Company Industry

ກຸ່ມບໍລິສັດ MISUZU ໄດ້ຜະລິດລວດນຳສົ່ງໄຟຟ້າມາຕັ້ງແຕ່ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1955. ອຸປະກອນຕົວນຳສາຍໄຟຟ້າຂອງເຮົາແມ່ນຈະນຳຖືກມາໃຊ້ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທາງແພດທີ່ທັນສະໄໝ, ຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກຳ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເຕັກໂນໂລຊີກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາເອງໃນລະດັບຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມອັນຍອດຍ້ຽມໃນວົງການທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຮົາຈະສືບຕໍ່ກໍານົດທຸລະກິດ   ໃໝ່ດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄືອຄ່າຍທົ່ວໂລກຂອງເຮົາ ແລະ ສ້າງຄ່າໃໝ່ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເຮົາທັງໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

23/05/2019