ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິຫານໜີ້ສິນ

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language ພາສາ

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 06/05/2019 to 31/05/2019


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

ລາຍລະອຽດວຽກ:

ໜ້າວຽກລວມ

ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດຂອງພະນັກງານ ແລະ  ຕິດຕາມຜົນການລວມການທ້ວງໜີ້ສິ້ນລວມເຖິງການ ຝຶກອົບຮົບສຳຫລັບພະນັກງານທ້ວງໜີ້

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1.       ຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງພະນັກງານທ້ວງໜີ້

2.       .ໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບພະນັກງານທ້ວງໜີ້ ກ່ຽວກັບ ກົນລະຍຸດ  ແລະຂັ້ນຕອນຂອງພະແນກ

3.       ຈັດສັນການມອບໝາຍບັນຊີລູກຄ້າໃຫ້ກັບພະນັກງານທ້ວງໜີ້

4.       ຝຶກຝົນພະນັກງານດ້ວຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳວິທີ    ການຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ

5.       ຄວມຄຸມແລະ ລາຍງານການດຳເນີນງານຕໍ່ພະແນກ

6.       ຮັກສາຄຸນນະພາບສູງຂອງການບໍລິການຂອງພະແນກ.

7.       ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ

8.       ພັດທະນາກົນລະຍຸດ ແລະ ວີທີການເກັບໜີ້ສິນ

9.       ສາມາດເຮັດວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຜູ້ບລິຫານຂັ້ນສູງ

ເງື່ອນໄຂພະນັກງານ

•ຈົບປະລິນຍາຕີ

•ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ

•ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການເງິນ ທະນາຄານ  3 ປີຂຶ້ນໄປ

•ສາມາດໃຊ້ Microsoft Office (Word, Excel & Power point) ໄດ້ດີ

•ມີທັກສະໃນການ ຈັດການ, ວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ດີ

ສາມາດຂຽນແລະ ເວົ້າ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ

ເລີ່ມຕົ້ນ 6,000,000-10,000,000ກີບ

ເງື່ອນໄຂພະນັກງານ

ເບິ່ງວຽກຕຳແໜ່ງອື່ນໄດ້ອີກທີ່: ປະກາດສະໝັກວຽກທັງໝົດ

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

$500 to $1400

ປິດຮັບວັນທີ່

31/05/2019


ສະຖານະ Available
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ