ລາວໂຄຄາໂຄລາ LAO COCA-COLA BOTTLING COMPANY LIMITED.
ລາວໂຄຄາໂຄລາ LAO COCA-COLA BOTTLING COMPANY LIMITED.

[Expired] Sales Manager

ລາວໂຄຄາໂຄລາ LAO COCA-COLA BOTTLING COMPANY LIMITED.

Find all jobs of ລາວໂຄຄາໂຄລາ LAO COCA-COLA BOTTLING COMPANY LIMITED.

location_on Lao Coca-Cola Co., Ltd 10 Road, Unit12, Hai Village Xaythany District, Vientiane Capital Lao PDR

language Language Lao

timer Posted: 4 monthago

date_range 11/04/2019 to 18/04/2019


Company Industry

ບໍລິສັດລາວໂຄຄາ - ໂຄລາບ໊ອຕຕລິງຈໍາກັດ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານມາ 1 ປີກວ່າ ເແລ້ວ. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກໃນຕະຫຼາດຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ໂຄຄາ-ໂຄຄາ, ແຟນຕ້າ, ສະໄປທ໌, ນໍ້າໝາກໄມ້ມິນິດເມດ, ນໍ້າດື່ມນໍ້າທິບ. ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປັນທີມງານລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີລາງວັນ, ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານນຳບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ.

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

18/04/2019