ALPILAO International CO.,LTD
ALPILAO International CO.,LTD

ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

ALPILAO International CO.,LTD

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ALPILAO International CO.,LTD

location_on Ban Nongtha Neua, Nongtha- Dong dok Street Chanthabouly Dristrict, Vientiane Lao PDR

language ພາສາ .

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 1 ອາທິດກ່ອນ

remove_red_eye 879 ຄົນເຂົ້າເບິ່ງແລ້ວ

date_range 14/02/2018 to 28/02/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ລາຍລະອຽດວຽກ:

 ບໍລິສັດ ອີດີຊີ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ສໍາລັບລູກຄ້າເຮົາ. ບໍລິສັດ ຂອງເພິ່ນແມ່ນ ບໍລິສັດ ອານປີລາວ ອິນເຕີເນ ເຊິແນວ (ALPILAO International CO.,LTD) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າອອກສູ່ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແຜ່ນແພ, ເພິ່ນມີພະນັກງານ ຫລາຍກວ່າ 1300 ຄົນ. ຕໍາແໜ່ງທີ່ເປີດ ຮັບສະໝັກມີດັ່ງນີ້: 

ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

  • ມີໃບປະກາດ ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ
  • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Word, Excelໄດ້ເປັນຢ່ າງດີ.
  • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເລັກໜ້ອຍ.
  • ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ (ຖ້າເປັນເພດຍິງ ຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ).
  • ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ.
  • ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. 

ຫາກທ່ານສົນໃຈກະລຸນາຍື່ນເອກະສານສະໝັກງານ ແລະ CV ພ້ອມເລກໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ ແລະອີເມວ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ມາຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:  
ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ Enterprise & Development Consultants (EDC), Co. Ltd.  ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກອາຄານສີຂຽວ,ບ້ານນາໄຊ,ອາຄານເລກທີ 429 ໜ່ວຍ 41, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 9997,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel: + 856 21 454650-1, Fax: + 856 21 454654. Email: edclao@laotel.comthipphasone.edc@gmail.com 
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 28/02/2018 

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

28/02/2018


ສະຖານະ Available
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

JOBS YOU MAY LIKE

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ພະນັກງານຂາຍ Part-Time

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ ກາເຟສີນຸກ Sinouk  coffee Company

ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ

cvConnect.la - Global Art Laos ໂກໂບອາທລາວ

ຮັບສະໝັກຄູສອນເດັກນ້ອຍ 5 ຕຳແໜ່ງ

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ

cvConnect.la - Huawei Technologies Laos Sole

Fix Network Solution Manager

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

cvConnect.la - SBB Co., LTD

Sales Manager

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ ກາເຟສີນຸກ Sinouk  coffee Company

ພະນັກງານເສີບ 1 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ການເງິນ ແລະ ເລຂານຸການ

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ

cvConnect.la - Eastern Star Schools

ພະນັກງານຂັບລົດ

ຂັບລົດ

cvConnect.la - Petroleum Trading Lao Public Company

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

ພະນັກງານແປພາສາຈີນ

ແປພາສາ / ລ່າມ

cvConnect.la - Huawei Technologies Laos Sole

Customer Relation Manager

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la - AIF Group Co.,Ltd

Human Resource Manager

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ

cvConnect.la - SGS(Lao) Sole Company Limited

ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ກຳມະກອນ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ