ALPILAO International CO.,LTD
ALPILAO International CO.,LTD

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

ALPILAO International CO.,LTD

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ ALPILAO International CO.,LTD

location_on Ban Nongtha Neua, Nongtha- Dong dok Street Chanthabouly Dristrict, Vientiane Lao PDR

language ພາສາ .

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 8 ເດືອນກ່ອນ

date_range 14/02/2018 to 28/02/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ລາຍລະອຽດວຽກ:

 ບໍລິສັດ ອີດີຊີ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ສໍາລັບລູກຄ້າເຮົາ. ບໍລິສັດ ຂອງເພິ່ນແມ່ນ ບໍລິສັດ ອານປີລາວ ອິນເຕີເນ ເຊິແນວ (ALPILAO International CO.,LTD) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າອອກສູ່ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແຜ່ນແພ, ເພິ່ນມີພະນັກງານ ຫລາຍກວ່າ 1300 ຄົນ. ຕໍາແໜ່ງທີ່ເປີດ ຮັບສະໝັກມີດັ່ງນີ້: 

ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

  • ມີໃບປະກາດ ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ
  • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Word, Excelໄດ້ເປັນຢ່ າງດີ.
  • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເລັກໜ້ອຍ.
  • ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ (ຖ້າເປັນເພດຍິງ ຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ).
  • ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ.
  • ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. 

ຫາກທ່ານສົນໃຈກະລຸນາຍື່ນເອກະສານສະໝັກງານ ແລະ CV ພ້ອມເລກໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ ແລະອີເມວ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ມາຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:  
ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ Enterprise & Development Consultants (EDC), Co. Ltd.  ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກອາຄານສີຂຽວ,ບ້ານນາໄຊ,ອາຄານເລກທີ 429 ໜ່ວຍ 41, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 9997,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel: + 856 21 454650-1, Fax: + 856 21 454654. Email: edclao@laotel.comthipphasone.edc@gmail.com 
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 28/02/2018 

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

28/02/2018


ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ