Cool Frog China

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ / ADMIN ASSISTANT

Cool Frog China

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ Cool Frog China

location_on Wattayyaithong Village Sikhottabong District Vientiane Capital

language ພາສາ .

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 3 ອາທິດກ່ອນ

remove_red_eye 668 ຄົນເຂົ້າເບິ່ງແລ້ວ

date_range 01/02/2018 to 28/02/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ຄູນຟຣອກປະເທດຈີນ

ໃນປີ 2014, ບໍລິສັດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນທີ່ແຂວງChengdu ສປຈີນ.ບໍລິສັດໄດ້ມຸ່ງມັນທີ່ຈະໃຫ້ການຕອບສະໜອງແບບແຜນການແກ້ໄຂບັນຫາການເງິນດິຈິຕອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ສະດວກ ແລະປອດໄຟໃຫ້ແກ້ລູກຄ້າທົ່ວໂລກ. ເປັນຜູ່ນຳທາງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ຊອງທາງການຊຳລະເທິງລະບົບ、ທຸລະກຳການໂອນ, ພັດທະນາຊອບແວການເງິນດິຈິຕອນ, ດຳເນີນການພັດທະນາລະບົບການເງິນດິຈິຕອນ、ການຊຳລະຜ່າຍວີແຊດ/VISA /Master/Unionການເຂົ້າເຖິງລະບົບຮັບເງິນຈົນໄປຮອດຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ່ຕອບສະໜອງ ແລະ ຜູ່ໃຫ້ບໍລິການ.

 ຄູນຟຣອກປະເທດຈີນໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຄຸນນະພາບການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າ, ຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມືອາຊີບຈົນໄປຮອດລວບລວມວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊື່ສຽງຈາກລູກຄ້າ.

ໃນປີ2017 ຄູນຟຣອກປະເທດຈີນໄດ້ຕອບໂຈດການລະດົມ (ໜຶ່ງແລວໜື່ງເສັ້ນທາງ) ຂອງສປຈີນ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນບໍລິສັດຈຳກັດພຽງຜູ່ດຽວຢູ່ ສປປລາວ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານການເງິນດິຈິຕອນ ແລະ ບໍລິການໃນຂອບເຂດເອເຊຍຕະເວັນອອກສຽງໄຕ , ສົ່ງເສີມການພັດທະນາການເງິນຂອງຖ້ອງຖິ່ນ.

Cool Frog China

In 2014, Cool Frog China was established in Chengdu, China. The company is committed to providing customers with efficient, convenient and secure digital financial integration solutions around the world. Cool Frog China is a leading Service provider of online payment, transaction transfer, digital finance software development,  digital finance system development and operation 、and provides WeChat Pay /VISA /Master/Union Acquiring system access for Merchant or Company.

Cool Frog China relies on its strong technology research and development strength and high standard of service quality, providing specialized products and integrated solutions for domestic and foreign banks, financial institutions and commercial organizations, and wins good reputation among customers.

In 2017, Cool Frog China responded to the call for China's "One Belt and One Road" initiative and set up its Independent Incorporated Company in Laos. It plans to bring advanced digital financial systems and services to Southeast Asia and promotes local financial development.

ລາຍລະອຽດວຽກ:

ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ

ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງ(ເພດຍິງ)

 • ຊ່ວຍບໍລິສັດສື່ສານປະສານງານກັບບໍລິສັດຜູ່ໃຫ້ບໍລິການ
 • ຊ່ວຍວຽກງານຜູ່ບໍລິຫານບໍລິສັດ
 • ປັບປຸງ ແລະ ຈັດການເອກະສານທີ່ກ່ຽວຄອງກັບບໍລິສັດ
 • ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ
 • ຮັບແຂກ
 • ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຫົວໜ້າບໍລິສັດມອບໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ

ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ:

 • ບໍ່ກຳນົດສັນຊາດ,ບຸກຂະລິກກະພາບດີ
 • ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ
 • ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ1-2 ປີ ຫຼື ໄດ້ຮັບໃບປະກາດນັກຮຽນດີເດັນ
 • ມີຄວາມຊຳນານໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ
 • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານໃນລະດັບດີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານ
 • ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ ແລະ ການຈັດການວຽກງານທີ່ລາກຫຼາຍ

ADMIN ASSISTANT

Responsibilities: Female

 • Assist the company to communicate with suppliers
 • Assist the company's chief executive officer
 • Update and organize company related documents
 • Procurement of office supplies
 • Customer reception
 • Complete the other tasks assigned by the company leaders

Requirements :

 • Not limited to nationality
 • College graduate education above; 
 • 1-2 year Experience in administrative work would be an advantage (or outstanding fresh graduates can also be accepted) 
 • Proficient in office software; 
 • Strong sense of services and team work; 
 • Basic accounting knowledge
 • Good personal communication and coordination skills
 • Good at solving problems and handling a variety of tasks

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກລຸ່ມນີ້:

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

28/02/2018


ສະຖານະ Available
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

ວຽກອື່ນໃນບໍລິສັດ Cool Frog China

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ

JOBS YOU MAY LIKE

cvConnect.la - Eastern Star Schools

ພະນັກງານຂັບລົດ

ຂັບລົດ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - Petroleum Trading Lao Public Company

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - Huawei Technologies Laos Sole

Customer Relation Manager

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la - Eastern Star Schools

ພະນັກງານຫ້ອງການ 2 ຕໍາແໝ່ງ

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ

cvConnect.la - Huawei Technologies Laos Sole

Fix Network Solution Manager

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

cvConnect.la - ALPILAO International CO.,LTD

ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la - SBB Co., LTD

Sales Manager

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

cvConnect.la - Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ

cvConnect.la - AIF Group Co.,Ltd

IT Support Officer

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

cvConnect.la - Global Art Laos ໂກໂບອາທລາວ

ຮັບສະໝັກຄູສອນເດັກນ້ອຍ 5 ຕຳແໜ່ງ

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ການເງິນ ແລະ ເລຂານຸການ

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ BTT ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ແລະ ການສືສານໂທລະມະນາຄົມ ຈຳກັດ

ພະນັກງານບໍລິຫານ 1 ຕຳແໜ່ງ (ເຕັມເວລາ)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ

cvConnect.la - Eastern Star Schools

ພະນັກງານບັນຊີ

ບັນຊີ / ສາງ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ ກາເຟສີນຸກ Sinouk coffee Company

ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ