TK Group ທີເຄກຣຸບ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ວິຊາການ ບໍລິຫານ

TK Group ທີເຄກຣຸບ

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ TK Group ທີເຄກຣຸບ

location_on 3/33 Ban Simuang, Samsenthai Road, Vientiane Lao PDR

language ພາສາ

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 8 ເດືອນກ່ອນ

date_range 03/01/2018 to 08/01/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

TK Group’s focus and investment are in media and technology, investment consulting, Construction & architecture, real estate, trading, mechanical and electrical engineering, energy and resources. Our projects are nationwide.

As a steward and responsible corporate citizen we have concern for the well-being of communities as well as for the interest of stakeholders. We recognize that we all are subject to social and environmental factors, and that good corporate governance has strong immediate and long-term impact on the sustainability of companies, businesses and the people involved.

Since inception, we aim to set aside 5% of our total net profit for social and other worthy causes. We will set up a TK foundation and trust as an independent entity to oversee the management and disbursement of corporate responsibility endowments.

ລາຍລະອຽດວຽກ:

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

     ບໍລິສັດ ທີເຄ ສັບພອດ ຈຳກັດ ຜູ່ດຽວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2012 ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນດ້ານລະບົບໄອທີ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງເຄື່ອຄ່າຍ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນອາຄານ - ສຳນັກງານທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການບໍລິການເກັບຄ່າຜ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ 01, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ- ອອກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ( Core Banking ), ລະບົບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານເຂົ້າ - ອອກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ມາແລ້ວ, ປະຈຸບັນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ວິຊາການ ບໍລິຫານ

ໜ້າວຽກໂດຍລວມ:

  • ຕິດຕາມພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂົວມິດຕະພາບ.
  • ກວດກາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານກັບລະບົບເກັບເງິນຜ່ານຂົວ.
  • ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການຍັກຍອກຊັບສິນລວມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລາຍງານໜ້າວຽກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດປະສານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳຢູ່ຂົວມິດຕະພາບເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
  • ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຢູ່.
  • ນຳເອົາກ່ອງໃສ່ເງິນມາມອບໃຫ້ຫ້ອງການທຸກມື້ ແລະ ເກັບກຳການຂາດການຂອງພະນັກງານໃນຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກຂອງຕົນ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

  • ເພດຊາຍ - ຍິງ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 23 – 30 ປີ
  • ຈົບບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ
  • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຼແກຣມຄອມພິວເຕີໄດ້
  • ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ຫຼື vonekeo@tkgroup.la  ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມບໍລິສັດwww.tkgroup.la ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກມີດັງນີ້:  ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ)

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 9/1/2018

ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 52209378

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ ແລະ ຜູ່ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອເຂົ້າສຳພາດ.

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

08/01/2018


ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ