ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ

ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

location_on Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

language ພາສາ

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 1 ປີກ່ອນ

date_range 18/09/2017 to 05/10/2017


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ລາຍລະອຽດວຽກ:

ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ

ເລກທີ 13/2017

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາແຕ່ລະໂຄງການ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ

(ເຊັ່ນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ)

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:  

 • ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ
 • ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳບັນລຸຕາມແຜນທີໄດ້ກຳນົດໄວ້
 • ກະກຽມແຜນການເກັບໜໍ່ໄມ້ເມື່ອຮອດວັນທີກຳນົດເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ເກັບຊື້ ແລະ ເຂົ້າໂຮງງານເພື່ອແປຮູບ
 • ຮັບປະກັນໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ອອກໜໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້
 • ຊອກຫາຕະຫຼາດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ທີຜະລິດອອກມາມີບ່ອນຈຳໜ່າຍ
 • ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້, ວິທີການແກ້ໄຂ.
 • ສັງລວມບົດລາຍງານປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເພື່ອສ້າງບົດລາຍງານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ
 • ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຄງການ
 • ສຳລັບໜ້າວຽກອື່ນໆແມ່ນອີງຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ

ຄຸນນະວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫລື ປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານການປູກຝັງ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກຳ, ການແປຮູບ (ໂຮງງານ) 5 ປີ ແລະ ການຕະຫຼາດ ສຳລັບຂົງເຂດໂຄງການໃຫ່ຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເຊັ່ນ: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ.
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຊັນ: Microsoft word, Excel ແລະ PowerPoint ແລະ Emails
 • ມີທັກສະຄວາມສຳນານທາງດ້ານພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດເຊັນ: ການອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ແລະ ເວົ້າ

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊິ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງແຈ້ງເຈດຈຳນົງຕຳແໜ່ງທີສະໝັກ, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ:careers@phonesackgroup.comanongsack.c@phonesackgroup.com   Website: www.phonesackgroup.com  

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

05/10/2017


ສະຖານະ Expired
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ອື່ນໆ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ